top of page

Hääkuvassopimus

Hääkuvauksissa allekirjoitetaan aina kuvaussopimus, voit tutustua siihen etukäteen tällä sivulla.

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET, KUVAUSPAIKKA JA –AIKA

Valokuvaaja: Malla Juuma

Henkilöiden nimet jotka ovat kuvauskohteena:

Morsian:

Sulhanen:

Kuvauspäivä

Paikkakunta:

Kuvaus alkaa:

Kuvaus loppuu:

Kuvausvalinnat, kuvaus kuvauksen aikataulusta ja paikoista:

Potretit:

Potretit ja vihkitilaisuus:

Dokumentaarinen juhlatilaisuuden valokuvaus:

2. HINNOITTELU JA MAKSAMINEN

Kuvaushinta sisältää: kuvaamisen lisäksi kuvauspäivänä voimassa olevan

arvonlisäveron, kuvaajan matkakulut kuvauspaikalle omalla autolla (Asiakas vastaa

mahdollisista pysäköinti-, lautta- maksuista ja muista ennakoimattomista ja

kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille), kuvien jälkikäsittelytyöt

sekä valmiiden kuvien toimituksen alla tarkemmin kerrotulla tavalla.

Maksaminen: Kuvaaja kirjoittaa hääpäivän jälkeen laskun kuvauksesta. Lasku

toimitetaan sähköpostitse.

Kuvaaja ei toimita valokuvia asiakkaalle ennen kuin loppulaskun suoritus on

saapunut täysimääräisenä kuvaajan tilille.

3. TOIMITETTAVAT TUOTTEET JA PALVELUT

Kuvien toimittaminen: Valmiit kuvat toimitetaan asiakkaalle verkkogallerian kautta.

Valmiit kuvat ovat digitaalisia kuvatiedostoja muodossa JPG, sRGB, 300ppi.

Kuvagalleria on voimassa kaksi viikkoa tai sopimuksen mukaisesti.

Asiakas saa vapaasti luovuttaa kuvagallerian osoitteen ja sen käyttämiseen

vaadittavan salasanan eteenpäin oman harkintansa mukaan.

Toimitusajat: Sesongista riippuen toimitusajat ovat 1-4 viikkoa kuvauspäivästä.

Kuvaaja pidättää oikeuden pidempään toimitusaikaan mikäli kuvien viimeistely on

ajankohtana jolloin kuvaaja on lomalla/jäämässä lomalle.

Kuvien määrä: Toimitettavien dokumentaaristen kuvien määrä vaihtelee suuresti

kuvauspäivän pituuden, häävieraiden määrän sekä erilaisten ohjelmanumeroiden ja

muiden tapahtumien mukaan. Yleensä 6-8 tunnin kuvauksesta kertyy vähintään 300

kuvaa.

Hääpotrettien määrä vaihtelee muotokuvaukseen varatun ajan sekä kuvauspaikan

mahdollisuuksien mukaan. Yleensä 1,5 tunnin kuvauksesta kertyy 20-50 kuvaotosta.

Tämä kuvamäärä on suuntaa-antava eikä se sido kuvaajaa. Lopullinen valmiiden

kuvien määrä vaihtelee tapauskohtaisesti.

Kuvien viimeistely:

Dokumentaarinen juhlakuvaus: Kuvaaja toimittaa asiakkaalle dokumentaarisesta

kuvauksesta kuvankäsittelyssä peruskäsitellyt kuvat. Peruskäsittely sisältää kuvien

suoristamisen, rajaamisen sekä sävy- ja valoisuuskorjailut. Peruskäsittelyyn ei sisälly

kuvamanipulointia/-muokkausta. Kuvaajalla on oikeus harkintansa mukaan tehdä

yksittäisille kuville laajempaakin korjailua, tämä ei kuitenkaan velvoita samanlaiseen

käsittelytarkkuuteen muiden kuvien kanssa.

Kuvaaja toimittaa dokumentaarisista kuvista valmiin kuvakokonaisuuden jossa kukin

kuva on käsitelty ja sävytetty kuvaajan näkemyksen mukaan parasta

kuvakokonaisuutta ajatellen. Asiakas saa kuvista värilliset versiot ja halutessaan

myös mustavalkoversiot, yleensä kuitenkin kuvaaja valitsee näkemyksensä mukaan

sopivat mustavalkokuvat dokumentaarisista kuvista.

Hääpotretit: Kuvatut hääpotretit kuvaaja viimeistelee kuvankäsittelyssä valmiiksi

valokuviksi. Näiden kuvien käsittely on monipuolisempaa ja kattavampaa kuin

aiemmin mainittu peruskäsittely ja kuvista korjataan kaikki kohtuudella vaadittavat

asiat (mm. taustalta voidaan poistaa häiritseviä elementtejä ja hääparin kasvoilta

voidaan poistaa finnejä, naarmuja jne.)

4. KUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET

Kuvaaja luovuttaa asiakkaalle toimitettuihin valmiisiin kuviin täysin vapaat ja

rajoittamattomat käyttöoikeudet seuraavin poikkeuksin:

Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä asiakas saa hyötyä kuvilla suoraan

tai välillisesti taloudellisesti. Tällaisesta kaupallisesta käytöstä sovitaan aina

kirjallisesti erikseen kuvaajan ja asiakkaan välillä.

 

Asiakas ei myöskään voi luovuttaa

saamiaan käyttöoikeuksia laajempia käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolella ilman

kuvaajan kirjallista suostumusta.

Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin,

joka periytyy asiakkaan jälkipolville.

Asiakas saa julkaista kuvia, tehdä kuvistaan rajoittamattomasti fyysisiä kuvatuotteita

ja käyttää kuvia muutoinkin vapaasti (huomioiden yllä olevan poikkeuksen

kaupallisen toiminnan suhteen).

Kuvaajan nimi on kohteliasta mainita kuvien käytön yhteydessä, mutta kuvaaja ei

vaadi nimensä näkymistä.

Mikäli asiakas edelleenmuokkaa kuvaajan toimittamia valmiita kuvia, on tästä

muokkaamisesta mainittava kuvan käytön yhteydessä selventämään, ettei esillä

oleva kuva ole enää kuvaajan toimittama alkuperäinen näkemys.

Kuvien käyttäminen kuvaajan markkinoinnissa:

Kaikki valokuvien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet ovat ja

säilyvät kuvaajalla Suomen lain linjan mukaisesti.

Kuvaajalla on oikeus käyttää vapaasti valmiita kuvia markkinoinnissaan (internet,

printtimainonta, televisio, jne.), mukaanlukien kuvien lataaminen erilaisiin sosiaalisen

median palveluihin sekä kuvakilpailuihin, käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan

sekä muussa hääkuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa

Kuvaaja voi luopua näistä markkinointikäytön oikeuksistaan lisäkorvausta vastaan.

Korvaus on 350€

5. VALOKUVIEN TYYLI, KATTAVUUS JA MAHDOLLINEN TUHOUTUMINEN

Kuvaajan kuvaustyyli vastaa osapuilleen sitä mitä kuvaajan koti-sivuilla on nähtävillä.

(www.mallajuuma.net)

Asiakas hyväksyy sen, että kuvaajan tyyli voi muuttua ajan myötä ja lisäksi erilaisista

hääpäivistä syntyvät kuvat ovat tyyliltään erilaisia riippuen hääpaikan väreistä,

valaistuksesta, säästä ym. Kuviin vaikuttaa muun muassa kuvauspaikan valaistus,

ahtaus/väljyys, kuvaajasta riippumattomat tapahtuat päivän aikana jne.

Kuvaaja päättää itsenäisesti ottamiensa kuvien tyylin ja valitsee toimivimman

lähestymistavan vallitseviin olosuhteisiin nähden.

Toimitettavien kuvien valinta on yksinomaan kuvaajan harkinnan varassa.

Kuvaaja toimii täysin itsenäisesti ja valitsee jälkikäsiteltäväksi parhaaksi katsomansa

kuvakokonaisuuden hävittäen loput ei-toimitettavat kuvat.

Kuvaaja ei voi häiden suuren vierasmäärän ja hetkittäin nopeatempoisen rytmin ja

muuttuvien tilanteiden vuoksi taata varmuudella minkään yksittäisen tapahtuman/

hetken kuvaamisen onnistumista.

Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen vaikka jokin tietty hetki tai asia jäisi kuvaamatta tai

ilman onnistuneita kuvia. Kuvaaja valokuvaa hääpäivän oman näkemyksensä

mukaisella tavalla.

Asiakas ei voi reklamoida kuvien tyylistä eikä kuvatiedostojen teknisistä

ominaisuuksista. Kuvaajan velvollisuus on huolehtia laitteistonsa kunnosta, mutta

yllättävien Force majeure-tilanteiden aiheuttamat laiterikot tai muut ennakoimattomat

tilanteet ja niiden aiheuttamat otettujen kuvien tuhoutumiset tai kuvaamisen

jatkamisen estävät tapahtumat eivät velvoita kuvaajaa automaattisesti

vahingonkorvauksiin.

Kuvaaja huolehtii toimitettujen valmiiden kuvien varmuuskopioinnista ja säilyttää niitä

arkistossaan vähintään kuuden (6) kuukauden ajan kuvien alkuperäisestä

toimituspäivästä alkaen.

Asiakas voi tuona aikana pyytää toimitettuja kuvia kuvaajalta uudestaan ilman

lisäkorvausta, mikäli asiakas on kadottanut tai vahingossa tuhonnut omat kopionsa

kuvista.

Kuvaajan kuva-arkisto on varmuuskopioitu, mutta kuvaaja ei ole korvausvelvollinen

mikäli kuva- arkisto tuhoutuu Force majeure-tyyppisen tilanteen vuoksi.

Kuvaaja saa halutessaan säilyttää kuvat omassa arkistossaan pysyvästi

rajoittamattoman ajan.

6. SOPIMUKSEN PURKU (KUVAUKSEN PERUUNTUMINEN TAI

KESKEYTTÄMINEN)

Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti (sähköposti riittää kunhan siitä yksilöityy selkeästi

hääpäivä ja asiakkaan nimi) purkaa tämä kuvaussopimus ennen häitä – viimeistään

edellisenä arkipäivänä ennen sovittua kuvauspäivää (hääpäivää). Tällaisen purun

jälkeen kuvaajalla ei ole mitään velvoitteita asiakasta kohtaan.

Mikäli kuvaussopimus puretaan hääpäivän aikana, on kuvaaja oikeutettu

veloittamaan asiakkaalta siihen mennessä syntyneet matka- yms. kulut sekä jo

kuluneet kuvaustunnit täysimääräisenä. Kuvaaja on velvollinen jälkikäsittelemään ja

toimittamaan asiakkaalle ennen kuvauksen keskeyttämistä jo kuvatut kuvat

(näihinkin pätee kuvaajan oma harkintavalta valita ainoastaan tietty onnistunut

kuvakokonaisuus – asiakas ei saa kaikkia otettuja kuvia).

Kuvaajalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti (sähköposti riittää yllä

kuvatun kaltaisesti).

Tällaisessa erittäin epätodennäköisessä tilanteessa kuvaaja pyrkii auttamaan

asiakasta uuden valokuvaajan löytämisessä.

Kuvaaja voi purkaa sopimuksen Force majeure -tilanteessa esimerkiksi vakavan

onnettomuuden sattuessa matkalla hääpaikalle.

Kuvaaja on velvollinen Force majeure -tilanteissakin tekemään parhaansa korvaavan

valokuvaajan järjestämisen suhteen.

Kuvaajalle ei voi syntyä ylimääräistä korvausvelvollisuutta tällaisessa tilanteessa

onnistui hän järjestämään paikalle korvaavan kuvaajan tai ei.

Mahdolliset asiakkaan jo maksamat etukäteis-korvaukset ja varausmaksut kuvaaja

palauttaa täysimääräisenä.

Mikäli kuvaaja saa autettua asiakasta löytämään korvaavan valokuvaajan, ei kuvaaja

ole millään tavoin vastuussa asiakkaan ja uuden valokuvaajan tekemistä

sopimuksista ja siihen liittyvistä valokuvista.

Kuvauksen keskeyttäminen:

Kuvaaja sitoutuu valokuvaamaan hääpäivää vähintään ennalta sovitun ajan.

Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaaminen ja poistua kuvauspaikalta jo

ennen sovittua kuvausajan päättymistä, mikäli kuvaaja kokee henkilökohtaisen tai

laitteidensa turvallisuuden uhatuksi. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi

tilanteessa jossa juhlaväki on nauttinut runsaasti alkoholia ja vieraiden käytös alkaa

uhata kuvaajan ja/tai hänen kalustonsa turvallisuutta.

Kuvaajasta riippumattomassa kuvauksen ennenaikaisessa keskeyttämisessä

asiakas on velvollinen korvaamaan kuvaajalle myös vielä kuvaamattomat tunnit jotka

on ennalta sovittu kuvattavaksi.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat

erimielisyydet Kuvaajan ja Asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla

ja sopimalla. Mikäli sopiminen ei onnistu, ratkaistaan erimielisyydet Itä-Uudenmaan

käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas ei maksa saataviaan kuvaajalle annetun

maksuajan puitteissa, siirtää Kuvaaja saatavan perintätoimiston perittäväksi ryhtyen

myös oikeustoimiin tilanteen sitä edellyttäessä. Asiakas on velvollinen korvaamaan

myös perintäkulut

Sähköinen allekirjoitus:

Morsian ja sulhanen hyväksyy sopimusehdot sähköisellä allekirjoituksella

Asiakirja lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti vastaanottajalle esimerkiksi

sähköpostikutsulla tai tekstiviestillä, johon vastaanottaja vastaa omalla

allekirjoituksellaan.

Sähköinen allekirjoitusohjelma Visma Sign käyttää vahvaa tunnistautumista

allekirjoitustapahtumassa, jolloin allekirjoittajien oikea henkilöllisyys vahvistetaan

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tmi Valokuvaaja Malla Juuma Y-tunnus: 1718576

Osoite Yhteystiedot

Ebbantie 2

06400 Porvoo

Puh: 0505597540

S-posti: valokuvaaja@mallajuuma.net

bottom of page