top of page

TIETOSUOJALAUSEKE

Asiakkaani ovat minulle tärkeitä. Haluan olla avoin henkilötietojenne käsittelyn suhteen.

Tmi Valokuvaaja Malla Juuman tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Valokuvaaja Malla Juuman asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille. Ylläpidän henkilörekisteriä asiakkaistani koskien mm. varaus- ja laskutustietoja ja huolehdin tätä rekisteriä koskevista velvollisuuksista.

Henkilötietojen käsittelijä:

Tmi Valokuvaaja Malla Juuma

 Y-tunnus: 17185769

Osoite: Ebbantie 2, 06400 Porvoo 

Puh: 0505597540

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa:

Malla Juuma

Ebbantie 2, 06400 Porvoo

puh. 0505597540

sähköposti:

valokuvaaja@mallajuuma.net

malla.juuma@gmail.com

Kenen tietoja käsittelen?

Asiakkaat

Potentiaaliset asiakkaat

Palveluntoimittajat

Verkkosivun kävijät

Mistä saan tiedot?

Asiakkaan tiedot saan asiakkaalta itseltään

Potentiaalisen asiakkaan tiedot itseltään tai julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään.

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti verkkosivuilla käynnistä teknisesti. IP-osoitetta ei kuitenkaan voi henkilöidä.

EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentavat sivuvierailijasta tietoa. Käytän Google Analytics -työkalua, jotta voin ymmärtää asiakkaideni käyttökokemusta verkossa ja kehittääkseni sivujani ja palvelujani vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Voit estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. PC:llä se onnistuu helposti Ctrl + Shift + Del, ja Macilla selainkohtaisesti (etsi ”selaimen nimi + cookies”).

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

Kuinka kauan käsittelen tietojasi?

Käsittelen tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa potentiaalisen asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.

Näitä tietoja käsittelen:

Käsittelemme vain tietoja jotka olet minulle toimittanut  tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi tai jotka ovat saatavilla julkisesti - esimerkiksi:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite sekä tilauksen vastaanottamiseen, maksuun ja toimitukseen liittyvät tiedot.

Oikeutesi

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää  allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää  korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

Lisää oikeuksista:

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietojen  käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen-, palvelun-, markkinoinnin ja tiedottamisen toteuttaminen ja hoitaminen. 

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää henkilötietojesi käytöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun!

Tietosuojalauseke: Text
bottom of page